Bloki v Mozirju

Kraj: Mozirje
Vodja projekta: Damjan Miklavc, u.d.i.a.