Poslovilni objekt v Podkraju

Leto izvedbe: 2007
Kraj: Podkraj
Vodja projekta: Damjan Miklavc, u.d.i.a.

Vizualizacije:

Realizacija: