Zgodovina

Zgodovina arhitekturne pisarne

Arhitekturno projektiranje ima pri družini Miklavc že dolgo tradicijo, zato vse projekte biroja Artwood povezujeta dolgoročna premišljenost in stremljenje k dovršeni izvedbi. Arhitekt Adi Miklavc je svoje projektantsko znanje prenesel na sina Damjana Miklavca, ki je sedaj glavni projektant v projektivnem biroju.

Adi Miklavc, univ.dipl.inž.arh.

1937 – 2002

Rojen je bil rojen na Polzeli leta 1937, kjer je obiskoval tudi osnovno šolo, maturiral je pa v Celju. Po maturi se je vpisal na Fakulteto za gradbeništvo, geodezijo in arhitekturo v Ljubljani, oddelek za arhitekturo. Diplomiral je v seminarju prof. Mihevca leta 1963.

Po diplomi se je zaposlil v Projektivnem biroju Velenje. Delal je na odgovornih stanovanjskih in javnih projektih, kasneje tudi urbanističnih. Pridobil je ustrezno dovoljenje za samostojnega in odgovornega projektanta.

Leta 1968 je bil v Libiji vodja konzultantske skupine v okviru mednarodne tehnične pomoči, kjer je ostal dve leti. V letu 1971 je delal tudi na večjem projektu v Kuvajtu.

Leta 1972 je na pobudo občinske skupščine Velenje prevzel mesto vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za urbanizem, kjer se je začel intenzivno ukvarjati s prostorsko in urbanistično problematiko v Šaleški dolini.

Po razširitvi zavoda je opravljal tudi službo vodilnega urbanista, bil je predsednik delavskega sveta, član odborov za gospodarjenje, itd…


Pomembnejša arhitekturna dela:

  • Knjižnica Velenje (sedanja galerija); leta 1971
  • Nova cerkev svetega Mihaela, Skorno pri Šoštanju; leta 1973
  • Cerkev sveti Jožef v Škalah; leta 1976
  • Cerkev svete Marjete na Polzeli, leta 1988
  • Mrliška vežica in pokopališče na Polzeli
Omenjena dela je Adi Miklavc projektiral v soavtorstvu z različnimi sodelavci v različnih projektantskih organizacijah.