Materiali in oprema

NOTRANJA OPREMA

POVEZAVA: Svea Hrastnik

KONSTRUKCIJA

Les je naraven material in predstavlja biološki način gradnje. Zato smo ga izbrali kot konstrukcijski material. Možni sta dve varianti iz masivnega lesa: smreka ali macesen.

Temelji so kombinacija med armirano betonski pasovni in talno ploščo s potrebno obrobo. Prostor med temelji in ob objektu je zasut s tamponskim materialom in je utrjen v plasteh, nad nasutjem je izvedena armirana talna plošča, preko nje pa horizontalna hidroizolacija. Osnovna nosilna konstrukcija je kot okvir izvedena iz lepljenega masivnega lesa (smreka ali macesen). Predelne nenosilne stene in polnila med osnovno nosilno konstrukcijo objekta so lesene izvedbe. Stropna konstrukcija nad pritličjem je lesene montažne izvedbe. Iz pritličja v mansardo vodijo lesene stopnice. Vsi elementi so izvedeni skladno statičnemu računu. Streha nad objektom je izvedena kot prezračevana hladna streha.

montažna lesena gradnja

POVEZAVA: Gradbeništvo Hudovernik, podjetje za izdelavo lesenih ostrešij d.o.o.

FASADA IN STREHA

Izgled same hiše pa po želji določite sami z izborom poljubnega materiala in poljubnih barv. Pri izbiri vam lahko svetujemo mi, lahko pa povsem samostojno izberete fasado v lesu ali poločevini v željeni barvi.

Streha je dvokapnica. Možna je montaža lesenih senčil- polken, ki so predvidena v enotni širini. Tako je omogočen poljuben razpored po sprednji in zadnji fasadi hiše. Možnosti senčil: zunanje tekstilno senčilo, leseni paneli ali panelne zavese v primeru brez polken.

obdelava v pločevini

obdelava v lesu