Nizkoenergetska hiša

NIZKOENERGETSKI OBJEKT

Osnovno vodilo v današnjem času je, predvsem zaradi povečanega negativnega vpliva na okolje, varovanje okolja in varčevanje z energijo. Učinkovita raba energije v gradnji se kaže v izbiri pravih, energetsko varčnih in okolju prijaznih gradbenih materialov. S tehnologijo gradnje in materiali je potrebno zagotoviti čim manjše proizvajanje ogljikovega dioksida, ki povzroča toplogredne učinke in negativen vpliv na podnebje.

Pod pojmom nizkoenergetska hiša razumemo zgradbo z letno porabo energije za ogrevanje med največ 40 do 60 kWh/(m2 a) ogrevalne površine in najmanj 15 kWh/(m2 a). Glavni namen nizkoenergijske hiše je čim večje omejevanje toplotnih izgub in izkoristek naravnih virov toplotne energije iz okolja (sonce, voda in zrak).

OKOLJU PRIJAZNA ARHITEKTURA

Les kot naravni material predstavlja gradivo prihodnosti z vidika prijaznosti do okolja. Kombinacija naravnega gradiva in ideja same arhitekture pokažeta tudi skrb za okolico in naravne danosti, ki jih konkretna lokacija ponuja. Učinkovita izraba krajevnih značilnosti, smiselna umestitev v prostor in optimalna razporeditev prostorov okolico ovrednoti in hišo poveže z zunanjostjo.

TRAJNOSTNA ARHITEKTURA

Gradnja iz lesa je slovenska tradicionalna gradnja, ki se je nekdaj uporabljala predvsem zaradi omejenih pogojev in skromnih možnosti izbora tehnologije ter gradiv. Potrebna sta bila domiselnost in premišljeno načrtovanje. Tadicionalna gradnja je upoštevala naravne danosti, lokalne zakonitosti in okolju doprinesla višjo vrednost. Upoštevala je mikro-klimatske pogoje: okolje, vetrove, tokove, izrabila  je sončne lege, bila je varčna in razgradljiva. Trajnostna arhitektura je lesena arhitektura.

OBNOVLJIVOST VIROV

Montažna lesena gradnja je hitra, predvidljiva, natančna in s preprosto konstrukcijo ter enostavnimi sklopi zagotavlja kvaliteto izvedbe. Po podlogah se konstrukcijske elemente izredno natančno izdela v delavnici in nato pripelje na objekt za montažo. Taka gradnja je brez odpadka  in se lahko v celoti reciklira.

LESENA HIŠA

Ob upoštevanju specifičnih zakonitosti lesa se izoblikuje logika gradnje, oblikovanja, arhitekture. Lesena hiša je prijetna na dotik in je zelo prijetna in udobna za bivanje. Višjo uporabnost skozi čas ji daje hitra možnost prilagoditve na različne življenjske situacije in s tem prilagoditvijo vam samim.